Meldpunt klokkenluider

Wie kan melden?
Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie heeft verkregen over inbreuken, kan een melding doen bij een meldpunt. Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en (onder)aannemers en leveranciers.

Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

Ons meldpunt: klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen,  Guimardstraat 1, 1040 Brussel - 02 507 07 12