Inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 2024

(geboortejaar 2021)

De inschrijvingsprocedure voor de instappers geboren in 2021 is momenteel nog in volle voorbereiding. Er wordt door ons schoolbestuur met het gemeentebestuur overlegd om voor de Boortmeerbeekse scholen tot een eenduidige procedure te komen. Meer info volgt.

Je kan alvast inschrijven voor een van onze info-momenten om kennis te maken met de school. Klik hier om je in te schrijven.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden heeft bereikt, mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daar op volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdata voor peuters

de eerste schooldag na de zomervakantie;
de eerste schooldag na de herfstvakantie;
de eerste schooldag na de kerstvakantie;
de eerste schooldag van februari;
de eerste schooldag na de krokusvakantie;
de eerste schooldag na de paasvakantie;
de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.
    
Vooraf kan u, samen met uw kindje, naar de openklasdag komen om kennis te maken met de juf en de meester. Dit op dinsdag 30 augustus 2022 om 9.30 u., en op volgende vrijdagen van 13.30 u. tot 14.15 u.; 28 otkober 2022 , 23 december 2022, 27 januari 2023, 17 februari 2023, 12 mei 2023.

 De uitnodigingen voor de openklasdag worden opgestuurd.

Inschrijvingen van het geboortejaar 2021


Op basis van de regelgeving heeft onze school zijn capaciteit vastgelegd. Dit is 24 kleuters per klas en 24 leerlingen per leerjaar. 
Alle kinderen geboren in het jaar 2021 kunnen ingeschreven worden vanaf onderstaande data zolang de capaciteit niet bereikt is.
1.    Ouders die al kinderen op school hebben, krijgen voorrang. Zo kunnen broers/zussen ingeschreven worden vanaf maandag 9 januari 2023.
2.    Ook kinderen van het personeel vallen onder de voorrangsperiode. Zij kunnen hun kind inschrijven vanaf  maandag 23 januari 2023.
3.    Alle andere kinderen kunnen online ingeschreven worden vanaf woensdag 1 maart 2023 om 20u.
Als de capaciteit bereikt is, kan uw kind niet meer ingeschreven worden. De voorrangsperiode eindigt op vrijdag 17 februari 2023.
Meer info zal op de website verschijnen voor de inschrijvingsperiode. 

Uitzonderingen
De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 24) als een kind een jaar overdoet of versnelt, pleegkinderen, anderstalige nieuwkomers of als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs.
 

 

{